Portfolio

Move76 is werkzaam in diverse sectoren; enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Bedrijven in de Sociale Werkvoorziening
  • Productiebedrijven (onder andere producenten van veevoer, cosmeticaproducten, pallets, etc.)
  • Specialisten in waterbehandeling, legionella en VGM
  • Transportbedrijven
  • Horecabedrijven
  • Uw branche…

In vergelijking tot andere sectoren komt in de SW-sector gemiddeld een hoger verzuimpercentage voor. De minder valide mens loopt in het algemeen eerder tegen zijn/haar grenzen aan. Door middel van een actief vitaliteitsbeleid, een eigen re-integratiecentrum en een gedegen werkplekonderzoek, wordt een zichtbare vooruitgang geboekt in de belastbaarheid van de werknemer.