Over ons

Een van de belangrijkste doelstellingen van het arbo- en verzuimbeleid ligt voor ons in het scheppen van voorwaarden om tot gezond en gemotiveerd personeel te komen. Gezond en gemotiveerd personeel leidt niet alleen tot laag verzuim, maar ook tot meer creativiteit, betere prestaties, minder ongewenst verloop en een beter imago van het bedrijf.

Ten aanzien van het verzuimbeleid heeft Move76 nadrukkelijk een rol in de aanpak van factoren die de verzuimcultuur bepalen. Door middel van vragenlijsten, het testen van de vitaliteit en mobiliteit alsmede door middel van het uitvoeren van andere gevalideerde testen kunnen wij pragmatisch en resultaatgericht werken.

Ander sterk punt van Move76 is de snelle reactietijd van 24 uur. Move76 wil snel reageren en bij voorkeur op lokatie. Gedachte hier achter: uit velerlei onderzoek is gebleken dat wanneer het pluis-niet pluis gevoel direct kan worden gestuurd dit een enorme impact op de gezondheid heeft; z.s.m. gezien worden in een persoonlijk contact.

TwitterLinkedInGoogle+